سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

مجموع 0ريال

اتمام خرید

دسته بندی

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

فلسفه    (۱۶ کالا موجود است.)

 • انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ

  انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ

  معرفی کتاب: کتاب حاضر تنظیم شده پنج جلسه سخنرانی و به تعبیر بهتر درس استاد شهید آیت الله مطهری در موضوع فلسفه تاریخ است که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۲/۲۷ تا ۱۳۵۸/۲/۱۰ به صورت هفتگی در محل دانشکده الهیات دانشگاه تهران ایراد شده است. نظر به اینکه این درسها مقارن با ماه های اول پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، استاد شهید دو جلسه اول را به تحلیل ماهیت انقلاب اسلامی و رابطه اسلام و انقلاب پرداخته اند و در جلسات بعد نیز به تناسب، اشاره ای به انقلاب اسلامی داشته اند. لذا نام کتاب را «انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ» انتخاب کردیم گرچه بحثهای سه جلسه آخر بیشتر درباره فلسفه تاریخ است.

  ۸۰,۰۰۰ ريال
 • آموزش فلسفه ج۲ (جلد ۲)
  ۱۶۰,۰۰۰ ريال
 • آموزش فلسفه ج۱ (جلد ۱)
  ۶۰,۰۰۰ ريال
 • فلسفه معاصر
  ۱۵۰,۰۰۰ ريال
 • سیر حکمت در اروپا
  ۴۸۰,۰۰۰ ريال
 • درآمدی بر معرفت شناسی (دروس غلامرضا فیاضی)
  ۲۰,۰۰۰ ريال
 • فلسفه حقوق بشر چ۰۸

  فلسفه حقوق بشر چ۰۸

  گزیده: تدوین حقوق بشر، به بررسی فلسفه حقوقی آن و تبیین جهان بینی و پیوند انسان با جهان نیاز دارد، زیرا تدوین حقوق بشر به منبع مشترکی نیاز دارد که انسان توان شناخت آن منبع را ندارد و تنها در حیطه قدرت خدا است. کتاب فلسفه حقوق بشر ، با طرح مباحث حق و مسائل پیرامون آن، حق تعیین حقوق بشر تنها از آن خداست، کلیاتی در باب منابع و مبانی حقوق بشر، پایه های اعتقادی بحث حقوق بشر در اسلام، منابع حقوق بشر دراسلام، مبانی حقوق بشر در اسلام و …. موضوعات مربوط به حقوق بشر و نیز اعلامیه حقوق بشر و کاستیهای آن را مورد بحث و گفت وگو قرار داده است.

  ۱۰۰,۰۰۰ ريال
 • عناصر فلسفه اخلاق چ۰۱
  ۱۸۰,۰۰۰ ريال
 • گزیده ای از منزلت عقل در هندسه معرفت دینی

  گزیده ای از منزلت عقل در هندسه معرفت دینی

  گزیده: کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی علی رغم عنوان پیچیده و ثقیلی که دارد به تبیین ارتباط علم و دین و به خصوص ارتباط علوم دانشگاهی و مفاهیم دینی می پردازد و پاسخی مناسب به این سوال می دهد که آیا اصولا علم غیر اسلامی داریم یا نه؟ در ادامه، استاد جوادی (دام ظله) با توجه به مسائل فوق، به مساله مهم و ارزشمند "اسلامی شدن دانشگاه ها" پرداخته و راه کارهایی برای این موضوع ارائه داده اند. کتاب "منزلت عقل در هندسه معرفت دینی" دارای ۲ بخش است که بخش اول با عنوان منزلت عقل دارای ۴ فصل است . فصل اول با عنوان تحلیل مفاهیم پایه مسائلی چون مراد از دین، مراد از عقل و وحی و نقل می پردازد .فصل دوم با عنوان شان عقل در قلمرو دین موضوعاتی چون عقل و بعد هستی شناختی دین، عقول کامله و بعد هستی شناختی دین، عقل و بعد معرفت شناختی دین، محدودیتهای ادراکی عقل در حوزه دین را بررسی می کند.فصل سوم با عنوان نسبت عقل و نقل در قرآن و فصل چهارم با عنوان تعارض عقل و نقل اختصاص دارد. بخش دوم این کتاب شامل آثار و نتایج هماهنگی و همتایی عقل و نقل است که دارای ۴ فصل می باشد. فصل اول با عنوان تعارض علم و دین، موضوعاتی چون فرضیه نه علم است و نه علمی، معنای حجیت علم، محدودیت قلمرو تجربه، تمایز تعارض با دین از محاربه با آن و نفی توازی علم و دین بررسی می کند. فصل دوم این کتاب با عنوان اسلامی کردن علوم و دانشگاهها به راه حل اسلامی کردن دانشگاه می پردازد .فصل سوم با عنوان تاثیر همگانی عقل و نقل در قلمرو علوم اسلامی به مسائلی چون تصحیح تبویب علم اصول، نسبت کلام و فلسفه با دین، قلمرو دین و مسئله خاتمیت می پردازد. فصل چهارم از این بخش مسئله تفکیک را بررسی می کند که از مدعیات مکتب تفکیک، وحی ناب و خلوص فهم، اختلاف فهم در علوم نقلی، همگامی عقل و نقل ، تفسیر، تطبیق و تاویل تشکیل می شود. در پایان این کتاب به فهرست آیات، روایات، اشعار، اعلام، کتب و منابع اشاره شده است . این کتاب گزیده منزلت عقل در هندسه معرفت دینی می باشد.

  ۱۳,۰۰۰ ريال